2
IDA-logo

Jeg har aldrig oplevet nogen, der har taget så meget ejerskab for opgaven, som Rent Grønt Miljø!

IDA: Ingeniørhuset består bla. af Ingeniørforeningen kaldet IDA, som er Ingeniørernes fagforening, IAK og ISP. Miljøledelse er et strategisk mål for IDA.

Den internationale standard ISO 14001:2004 fastsætter krav til et miljøledelsessystem, så IDA siden 2003 har været i stand til at udarbejde en miljøpolitik, fastlægge målsætninger og processer til at opfylde forpligtelserne i politikken, iværksætte de nødvendige handlinger for at forbedre præsentationen og demonstrere, at systemet opfylder kravene i en international standard.
Der bliver i den forbindelse stillet store krav til den miljømæssige påvirkning fra alle leverandører, heriblandt det rengøringsfirma, der varetager de opgaver, der er i huset.
Ingeniørhuset består ligeledes af et 5-stjernet konferencecenter med plads til 1.000 gæster.
Ingeniørforeningens mødecenter har det miljødiplom, der hedder “den grønne nøgle”, som er et miljødiplom, der ligesom ISO 14001 skal certificeres hvert år.

Rent Grønt Miljø er et af de få Svanemærkede Rengøringsfirmaer, som har været til stor hjælp for at IDA Conference her i Januar 2023 er blevet certificeret med svanemærket, det er en garanti for, at vi som virksomhed opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og levere produkter af høj kvalitet. Svanemærket er en anderkendelse af IDA Conference bæredygtige indsats. Med Svanemærket viser vi, at det er muligt at drive et møde- og konferencecenter på en bæredygtig måde, og at dette kan gå hånd i hånd med at levere en høj kvalitet til vores gæster.

“Rent Grønt Miljø har været med på hele rejsen omkring de certificeringer, Ingeniørhuset har fået.”

“De har uden problemer opfyldt de krav, der er blevet stillet til dem, og jeg har i mange tilfælde opfattet Rent Grønt Miljø som en seriøs sparringspartner, og ikke en leverandør. Vi har igennem IDAs historie prøvet flere forskellige rengøringsfirmaer, men har aldrig oplevet nogen, der har taget så meget ejerskab for opgaven, som Rent Grønt Miljø.”

Lars Rossum
Ejendomsinspektør

 

Læs lignende referencer…

Lars Rossum

Dansk Internet Forum (DIFO)

Lisa Ø. Jeggesen

Sales Manager Consumables

Lone D. Jepsen

10 års samarbejde